Hubungi Kami

 ALAMAT SURAT-MESYURAT

PERSATUAN PEKERJA-PEKERJA ISLAM,
SURAU AD DEENIAH,
PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA,
LEMBAH PANTAI, 59100 KUALA LUMPUR,
MALAYSIA

 NO TELEFON/FAKS

03 – 79494422 samb. 3774 / 4608 @ 03 – 79492253

 ALAMAT EMEL

pkppi@ummc.edu.my

FACEOOK

Persatuan Pekerja-Pekerja Islam, Pusat Perubatan Universiti Malaya