TAZKIRAH :HUBUNGAN SILATURAHIM DENGAN IBU BAPA BERLAINAN AGAMA

TAZKIRAH: HUBUNGAN SILATURAHIM DENGAN IBU BAPA BERLAINAN AGAMA
Hadith:
Daripada Asma’ binti Abu Bakar as-SiddiqR .humakatanya, ibuku telah dating ketempatku sedang diamasih dalam syirik pada masa hayat Rasulullah SAW.Lalu aku pergi meminta fatwa kepada Rasulullah, aku berkata kepadanya, ibuku telah dating kepadaku sedangkan dia inginkan sesuatu daripadaku (untuk meminta sesuatu) bolehkah aku menghubunginya? Jawab Rasulullah, “Ya, hubungkan ibumu”.
Huraian Hadith:
1. Islam menyuruh umatnya supaya menghubungi ibu walaupun ibu itu bukan seorang Islam.

2. Hubungan anak dengan ibu walaupun berlainan agama dan kepercayaan.

3. Islam sangat mengambilberat dalam soal menjaga hati kaum ibu.

4. Ibu ialah orang pertama yang wajib dihubungi dan diberi perhatian.

5. Harus menghubungisilaturahim dengan keluarga yang bukan Islam selama dia tidak memerangi Islam.

Sumber: Kitab Riyadh as-Solihin